vitengelska

 

 
  I närheten av dammen, bara några hundra meter från vandrarhemmet, bedrevs mellan åren 1775 till 1902 järnhantering. I samma område anlas 1788 ett sågverk. Detta var igång till 1903.
   
  Omedelbart väster om Hörneån, detta också bara några hundra meter från vandrarhemmet, utkämpades en av de sista striderna mellan svenskar, finnar och ryssar på svensk mark. Det var den 5 juli 1809 och då stupade bl.a. den finlands svenske överstelöjtnanten JZ Duncker. Till hans minne har ett monument uppförts på platsen
  bostad
  Museilägenhet:Denna lägenhet är inredd i den stil som förekom i en arbetarbostad vid senare delen av 1800-talet.
 
magasin
  Magasinet byggdes i slutet av 1700-talet och där förvarades främst säd.

 

gamla kyrkan
  Brukskyrkan uppfördes 1796 och skall enligt sägen ha använts som stall av ryssarna i juli 1809. Den är endast öppen sommartid och då ordnas ett antal gudstjänster i den.Den är också en populär vigselkyrka.
Sommartid anordnas ett antal musikgudstjänster i Brukskyrkan.
 
kyrkan
  

Koordinater:
WGS 84
N 63 38.116
E 19 54.969

RT 90 2.5 gon V 0:-15
x=7069316.034
y=1715970.185

Adress:
076-204 10 83
0930-20 480

Sundelinsvägen 62
910 20 Hörnefors

E-post (bokning) statarlangan@gmail.com